Prefabed Sp. z o.o.

Kontraktowanie energii elektrycznej i doradztwo

Bielsko-Biała 1200 MWh od 2018 do chwili obecnej
OPIS PROJEKTU

Prefabed jest producentem wysokiej jakości ciepłochłonnych odmian betonu komórkowego, działającym na polskim rynku od 50 lat. Naszą współpracę rozpoczęliśmy w 2018 r. od doprowadzenia do podpisania przez Klienta korzystnej umowy sprzedaży energii elektrycznej z ceną stałą, a zarazem od rozwiązania skomplikowanej sytuacji formalnej firmy Prefabed z dotychczasowym sprzedawcą energii. W wyniku naszej rekomendacji od roku 2022 Klient rozpoczął korzystanie z indeksowego modelu rozliczeń, podpisując umowę z kolejną renomowaną spółką obrotu energią. Dzięki naszym regularnym raportom wraz z wnioskami i rekomendacjami Prefabed podejmuje właściwe decyzje w odpowiednich momentach optymalizując cenę energii z wykorzystaniem instrumentów giełdowych zagwarantowanych w umowie.

Sprawdź referencje
Sprawdź referencje