Jurassic Salmon Sp. z o.o.

Kontraktowanie energii elektrycznej i doradztwo

Dreżewo 6000 MWh od 2019 do chwili obecnej
OPIS PROJEKTU

Zakład Chowu i Hodowli Ryb Jurassic Salmon jest najnowocześniejszym i najbardziej technologicznie zaawansowanym obiektem przeznaczonym do hodowli łososia atlantyckiego. Zdrowe, ekologiczne produkty z tej zrównoważonej hodowli sprzedawane są w znanych sieciach marketów na terenie całego kraju. Koszty energii elektrycznej stanowią jedną z najważniejszych pozycji w całościowej strukturze kosztów zakładu. Pomogliśmy Klientowi zawrzeć korzystną umowę sprzedaży energii w elastycznym, bezpiecznym i kosztowo efektywnym modelu ceny indeksowanej. Regularnie monitorując giełdę, prowadzimy dla Klienta doradztwo, dzięki któremu podejmuje właściwe decyzje w odpowiednich momentach, optymalizując ceny energii. Ponadto doprowadziliśmy do wejścia Jurassic Salmon w program DSR (Demand Side Response) we współpracy z naszym partnerem - wiodącym agregatorem mocy. Dzięki temu Klient odnosi dodatkowe korzyści finansowe, generując regularne przychody za gotowość do redukcji mocy o moc bezpieczną dla funkcjonowania jego zakładu.

Sprawdź referencje
Sprawdź referencje