“Organika-Car” S.A.

Instalacja fotowoltaiczna

Łódź 49,82 kWp 2022 3 dni
OPIS PROJEKTU

“ORGANIKA-CAR” S.A. wchodzi w skład największej grupy kapitałowej w Polsce z branży chemii motoryzacyjnej. W marcu 2022 r. wykonaliśmy dla Klienta instalację fotowoltaiczną o mocy 49,82 kWp na dachu jednej z hal produkcyjnych zakładu w Łodzi. Dzięki gruntownemu audytowi i dobremu projektowaniu montaż instalacji, prace elektryczne oraz uruchomienie systemu wraz z przeszkoleniem Klienta trwało trzy dni. Wprawdzie było oczywiste, że ilość energii elektrycznej produkowanej przez system o mocy ok. 50 kWp, będzie niemal w całości autokonsumowana, niemniej Klientowi zależało na byciu rozliczanym w oparciu o zasady net meteringu. Biorąc pod uwagę czas, w którym realizowaliśmy montaż, termin był napięty. Naszą sprawność organizacyjną udowodniliśmy dodatkowo przeprowadzając proces zgłoszenia instalacji PV do PGE Dystrybucja przed końcem marca 2022 r., zapewniając naszemu Klientowi możliwość rozliczeń według korzystniejszych zasad.

Sprawdź referencje
Sprawdź referencje