Recopower to eksperci posiadający kompetencje w zakresie kontraktowania mediów energetycznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami produkcyjnymi na terenie całego kraju dobieramy modele kontraktowania energii elektrycznej i gazu odpowiednio do profilu energetycznego i udziału kosztów medium energetycznego w całkowitych kosztach operacyjnych firm naszych Klientów. Rozumiemy specyfikę sposobu zużycia energii elektrycznej i gazu w różnych branżach. Rekomendację modelu kontraktowania każdorazowo poprzedza analiza korzyści i ryzyka. Udzielamy wsparcia merytorycznego dotyczącego negocjacji istotnych warunków umów ze spółkami obrotu energią i gazem. Po zawarciu umowy systematycznie przekazujemy naszym Klientom informacje o poziomach cen i trendach na Towarowej Giełdzie Energii, co umożliwia podjęcie odpowiednich decyzji zakupowych.

Gruntowna wiedzy o branży energetycznej, analiza trendów – polskich i europejskich, znajomość bieżącej oferty rynkowej, a także dostęp do najlepszych ofert renomowanych spółek obrotowych – w modelach ceny stałej, indeksowanej i modelach mieszanych – stanowią o naszej przewadze konkurencyjnej w części brokerskiej działalności Recopower.

PROBLEM

Niestabilność rynku energii elektrycznej w Polsce od końca 2017 roku sprawia, że przyczyny spadków i wzrostów cen są trudne do wyjaśnienia, a przewidzenie jednego właściwego momentu w roku, w którym należy zakontraktować energię na rok kolejny, jest niemożliwe. W perspektywie długoterminowej niekorzystny mix energetyczny z przeważającym udziałem węgla i przestarzały system elektroenergetyczny będzie rzutować na wzrost cen energii elektrycznej w naszym kraju. Zjawiska takie jak regres gospodarczy czy wojna cenowa na rynku ropy naftowej z pierwszych miesięcy 2020 r.  należy uznać za główne czynniki spadku cen energii elektrycznej i gazu w krótszym terminie. W sytuacji takiej niepewności kontraktowanie mediów energetycznych w tradycyjnym modelu ceny stałej opartej na kontrakcie terminowym rocznym (BASE_Y) wiąże się z bardzo dużym ryzykiem dokonania wyboru ceny w niewłaściwym momencie, a w konsekwencji - z ponoszeniem strat finansowych przez przedsiębiorstwa. Dotyczy to szczególnie tych firm, w których koszty energii elektrycznej lub gazu stanowią duży udział w całościowej strukturze kosztów.

ROZWIĄZANIE

Odpowiedzią na wahania i trudności w przewidzeniu trendów cen energii elektrycznej i gazu w horyzoncie krótkoterminowym są mechanizmy indeksowe. Bardzo istotny jest dobór rozwiązania odpowiedniego do wielkości wolumenu i profilu zużycia danego przedsiębiorstwa, jak również przeprowadzenie analizy korzyści i ryzyka kontraktowania energii elektrycznej lub gazu przez Klienta o określonym profilu. Przed podjęciem decyzji o wyborze danego rozwiązania z ceną indeksowaną ważne jest też zbadanie zapisów umowy sprzedawcy energii lub gazu pod kątem mechanizmów zabezpieczających przed wzrostami cen. Konieczne jest opieranie się na ofercie wiarygodnych spółek obrotu, których stabilność i uczciwość nie budzi żadnych wątpliwości. Po podpisaniu umowy kluczowa jest świadomość trendów cen wszystkich indeksów zakontraktowanego medium energetycznego na Towarowej Giełdzie Energii i podejmowanie właściwych decyzji w zależności od obserwowanych zmian. Nasi Klienci otrzymują od nas wsparcie eksperckie również w tym względzie w całym okresie umowy.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA ZOPTYMALIZOWANEGO MODELU KONTRAKTOWANIA MEDIÓW ENERGETYCZNYCH

  • Wzmocnienie przewagi konkurencyjnej dzięki redukcji ceny energii elektrycznej lub  gazu
  • Pozyskanie najlepszego z dostępnych na rynku modelu kontraktowania mediów energetycznych w dostosowaniu do przeanalizowanego profilu przedsiębiorstwa
  • Podejmowanie właściwych decyzji zakupowych dzięki doradztwu eksperta Recopower i rekomendacjom opartym na monitoringu trendów na TGE w całym okresie umowy sprzedaży zakontraktowanego medium
  • Bezpieczeństwo kontraktowania dzięki mechanizmom zabezpieczającym i wyłącznie renomowanym, stabilnym spółkom energetycznym, rekomendowanym przez nas jako strona umowy
SPRAWDŹ NAS